Praktijkles brommobiel

Vanaf 1 maart 2010 moet je voor het halen van het brommobielrijbewijs naast het huidige theorie-examen voor de bromfiets ook slagen voor een praktijkexamen. Het praktijkexamen is ingevoerd om het aantal ongelukken met bromfietsers en brommobielrijders te verminderen en de veiligheid te vergroten.

Er is een apart praktijkexamen voor de bromfiets en een apart examen voor de brommobiel. Als je slaagt voor het praktijkexamen brommobiel, mag je alleen rijden in een brommobiel. Voor het besturen van een bromfiets of snorfiets moet je een praktijkexamen bromfiets succesvol afleggen. Als je een rijbewijs voor de categorie A, B of AM hebt, mag je in een brommobiel rijden. Je hoeft dan geen examen te doen. Wanneer je nog geen ander rijbewijs hebt, mag je vanaf je 16e verjaardag examen doen.

Het examen

Het praktijkexamen duurt ongeveer 30 minuten. In de voorbereidingen naar het examen leer je elf oefeningen. Tijdens het examen moeten er hiervan zes uitgevoerd worden. Er zijn twee groepen met elk zes oefeningen, waarbij de oefening stop in de bocht in beide groepen voorkomt. De examinator bepaalt welke groep en dus welke oefeningen je moet uitvoeren. Van de zes gevraagde oefeningen moeten er vijf voldoende zijn om te slagen. Bij een onvoldoende mag je de oefening éénmaal overdoen.

De groepen en oefeningen zijn als volgt ingedeeld:

Groep 1

– Stop in de bocht
– Halve draai linksom
– Fileparkeren voorwaarts
– Vakparkeren achterwaarts
– Precisiestop
– Keren door middel van steken

Groep 2

– Stop in de bocht
– Recht achteruit rijden
– Fileparkeren achterwaarts
– Vakparkeren voorwaarts
– Uitwijkoefening
– Noodstop