Direct je Try the Bike plannen!

Theorieles motor

Voordat jij je motorrijbewijs haalt, moet je het theorie-examen goed afronden. Dit geldt ook als je je autorijbewijs al (jaren) hebt. Het is belangrijk dat je de theorie hebt behaald voordat je met het AVD-examen (verkeerdeelname) start. Voor het AVB-examen (voertuigbeheersing) heb je de theorie nog niet per se nodig.

In principe studeer je zelf thuis voor je motortheorie. Mocht je hier nou veel moeite hebben, dan kun je gratis theorielessen volgen bij Ploeg VEC. Samen met de leerlingen voor het autorijbewijs behandelen we klassikaal  alle stof die jij nodig hebt om het theorie-examen te behalen. Tijdens de lessen oefenen we met oefenexamens om te kijken of jij alles goed hebt begrepen.

Het theorie-examen wordt afgenomen bij het CBR. Hier meld jij je een half uur van tevoren met een geldig legimitatiebewijs. Het theorie-examen voor de motor bestaat uit 50 vragen. Hiervan moet je, om te slagen, minimaal 44 vragen goed beantwoorden. De vragen zijn verdeeld over drie categorieën: ja/nee vragen, meerkeuze vragen en vragen waarbij je zelf een getal invult.