Hiermee verlengen het CBR en PloegVEC het eerder genomen besluit met een week en sluiten zo aan bij de rijksbrede termijn.
Kandidaten die tot en met 6 April een examen of toets hebben geboekt worden, of zijn vandaag door het CBR geïnformeerd.

Om een run op examens na 6 april te voorkomen, is het reserveren van examens en rijtesten bij het CBR voorlopig niet mogelijk.

Geldigheid theoriecertificaat

Verloopt je theoriecertificaat tijdens de uitstelperiode, kijk dan op de website van het CBR hoe zij hiermee omgaan.

Voor extra informatie en de geldigheid van het theoriecertificaat zie cbr.nl