Over PloegVEC

De start van Ploeg VEC gaat terug naar 1980. Gerrit Ploeg, vader van Jan en Jille, begon destijds door een rijschool over te nemen in Zuidlaren en verder te gaan onder de naam Autorijschool Gerrit Ploeg. Al vrij snel kwam hier een automaat auto bij en werd er samengewerkt met andere rijscholen om leerlingen meer mogelijkheden aan te bieden.

Al snel, in 1989, kwam Jan Ploeg in zijn vaders zaak. Samen begonnen zij met het rijbewijs voor de aanhanger en een training voor aankomende bromfietsers in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. In 2004 is Jille in het bedrijf gekomen waarna in 2005 Jenny ook bij het team is gekomen. Door de vele verschillende opleidingen is de naam toen veranderd naar Ploeg Verkeers Educatie Centrum (VEC).

Ploeg VEC biedt nu vervolgopleidingen aan voor de auto en aanhanger. Niet alleen om het rijbewijs te verkrijgen, maar ook om te behouden of bij te scholen. 

Ploeg VEC gaat mee met de moderne tijd en heeft zijn gehele bedrijfsadministratie geautomatiseerd. Hierdoor kunnen leerlingen en bedrijven via internet en een rijlesapp op de hoogte blijven van de te volgen opleiding. Voor de theorielessen is er geïnvesteerd in apparatuur om de examens te blijven trainen zoals het CBR deze afneemt. Door deze investering is het tevens mogelijk met toekomstig veranderingen bij het CBR bij te blijven.

Team PloegVEC